Er zijn wat spelregel aanpassingen.

september 11, 2018

Met name artikel 36, een technische fout is dus geen 1maal en zijkant meer maar na de 1maal wordt het spel hervat zoals het voor de technische was geëindigd.

Spelregelwijzigingen 2018

Zoals bijna elk jaar zijn ook dit jaar een aantal spelregels aangepast. FIBA heeft een presentatie gemaakt met alle wijzigingen op een rijtje. Hieronder een korte samenvatting van alle regels waar je op de club te maken mee kan krijgen:

Artikel 17 – Inworp
Het innemen van de bal na een onsportieve, diskwalificerende of fighting fout wordt nu gedaan op aanvalshelft ter hoogte van de top van de 3-punts lijn.

Bij het innemen van de bal mag een verdediger niet over de lijn komen met een deel van zijn/haar lichaam. Daar is niks verandert. Wat nieuw is, is dat je als scheidsrechter nu in de laatste 2 minuten van het 4e kwart en elke verlenging een preventieve waarschuwing moet geven dat de verdediger dit niet mag doen. Gebeurt dit toch dan is dit een onmiddellijke technische fout. Je maakt dan als scheidsrechter het gebaar op de afbeelding parallel

Artikel 24 – Dribbelen
Een bal tegen het bord gooien wordt niet langer als dribbel gezien.

Artikel 36 – Technische fout
De straf voor een technische fout is nu 1 vrije worp, punt. Als er een technische fout gefloten wordt dan bevriest het spel. De vrije worp wordt meteen genomen, behalve als er eerst een time-out is. Daarna krijgt het team wat de bal voor de technische fout had de bal weer terug voor een inworp vlak bij de plek waar de bal was.
Voorbeeld: Team A1 heeft de bal, teamgenoot A2 krijgt een technische fout. Een veldspeler van team B mag nu 1 vrije worp nemen. Hierna krijgt team A de bal terug op de plek waar de bal was toen de technische fout gefloten werd.