Ingelaste Algemene Leden Vergadering (ALV).

februari 2, 2019

Korte samenvatting ingelaste ALV 30 januari 2019

Ondanks dat de vereniging in zeer goede staat is (volle teams, genoeg trainers, goede sfeer, financieel gezond) stoppen er per 1 juni dit jaar 4 bestuursleden (Ger Wessel als voorzitter, Anita de Leeuw als secretaris, Richard ten Hoeve als wedstrijdsecretariaat en Ruud Zwanepol als hoofd technische commissie) samen met Sabine de Breij als ledenadministratie. John Kloos (penningmeester) en Elmo de Leeuw (algemeen bestuurslid) geven aan nog niet te weten wat ze willen gaan doen en wachten de ontwikkelingen die gaan komen af.
Vooral voor Ger, Richard en Ruud is het de laatste 9 jaar veel werk geweest om de club te krijgen waar wij nu staan. Zij kunnen niet meer het enthousiasme opbrengen wat ze de laatste jaren erin hebben gestopt en daarom is het tijd om op te stappen en plaats te maken voor een nieuw fris bestuur.

Los van bovenstaand, komt daar bij dat volgend seizoen ook een aantal trainers stoppen. Dit heeft niets met elkaar te maken, maar is een ongelukkige loop van omstandigheden.
Door het stoppen van het bestuur en het komende trainers te kort is er wel nood aan de man. Er is hulp nodig om onze club voort te laten bestaan. Voor 1 juni moet er een nieuw bestuur verkozen zijn en er moeten trainers voor volgend seizoen gevonden worden. Als er namelijk geen aanmeldingen zijn dan betekent dat, dat HBC stopt te bestaan.

Namens het bestuur doet Ger een oproep aan alle aanwezigen om HBC te helpen volgend seizoen weer gewoon te laten basketballen, met een vernieuwd bestuur, ledenadministratie en trainersgilde. Mensen die zich geroepen voelen moeten zich voor 1 april melden. Dit omdat er uiterlijk op 1 mei bij de bond bekend moet zijn hoeveel teams er volgend seizoen ingeschreven worden voor competitie. Op 1 april neemt het huidige bestuur de beslissing of onze club kan blijven bestaan, of niet.

Naar aanleiding van de vragen die gesteld werden (vooral over onduidelijkheid van de functies en hoeveel tijd eraan besteed wordt) zegt het bestuur toe dat er uiterlijk zondagavond 3 februari op de HBC-website een overzicht van taken per functie komt te staan met een urenindicatie.

Door op onderstaand document te klikken kun je zien welke taken binnen HBC vacant zijn en welke tijdsbesteding daar mee gemoeid is.

Wanneer je HBC wilt helpen en één van de taken wilt invullen kan je, je aanmelden bij één van de bestuursleden of een e-mail sturen naar Ger (voorzitter@hbc-basketbal.nl).

Het HBC bestuur.