Contributie

Onderstaand de contributiebedragen voor seizoen 2018/2019 . Ten opzichte van voorgaand seizoen is de contributie met circa € 2,- verhoogt. Deze verhoging is tijdens de ALV goedgekeurd door alle aanwezigen.

Behoudens U10, Dames, Recreanten en HS2, trainen alle 2 x per week. Na inventarisatie bij het U10 team kan worden overwogen om ook U10 2 x in de week te laten trainen, de contributie zal daar naar verhouding op worden aangepast.

Voor teams welke later in het seizoen pas competitie gaan spelen zal een aanpassing plaatsvinden.Voor de bedragen van de contributie is uitgegaan van bedragen door middel van automatische incasso geïncasseerd. Voor bedragen die op een andere wijze (bijv: contant of d.m.v. factuur) voldaan, zal € 5,- administratiekosten extra in rekening worden gebracht.

IBAN: NL97INGB0001983864

Wanneer heeft een lid recht op (een deel van) de teruggave van de contributie?

  • Betreffend lid moet zelf schriftelijke teruggave aanvragen;
  • Er moet een minimale termijn van niet kunnen trainen/spelen zijn van 3, aan één gesloten, maanden;
  • Er dient sprake van overmacht te zijn;
  • Op de bondscontributie vindt geen restitutie plaats;
  • Alle aanvragen worden door het bestuur beoordeeld voor akkoord.

Huygenpas

Per 7 juli 2007 heeft de Gemeente Heerhugowaard de Huygenpas geïntroduceerd. De Huygenpas is een kortingspas voor alle inwoners van Heerhugowaard ongeacht leeftijd.

Huishoudens met een minimum inkomen (niet meer dan 120% van het wettelijk minimumloon) kunnen bij de gemeente Heerhugowaard een Huygenpas aanvragen. Deze Pas geeft, gedurende de duur van de regeling, korting op allerlei sportieve en culturele activiteiten in onze gemeente. De Pas is geldig voor het hele gezin (kinderen tot 18 jaar en thuiswonend). De gebruiker van de Pas ontvangt 80% korting (tot een maximum van €105,-) op het lidmaatschap van onze vereniging. Ieder gezinslid (kinderen tot 18 jaar en thuiswonend) kan bij maximaal één sportvereniging korting krijgen. Met de Pas en een geldige legitimatie (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) komt u in aanmerking voor de contributiekorting.