Verzekering

Alle spelende leden van H.B.C. vallen onder de verzekering van de Nederlandse Basketball Bond. Hieronder volgen de verzekeringsvoorwaarden.

Dekkingsduur

De verzekering is van kracht tijdens alle trainingen, wedstrijden, vergaderingen, bijeenkomsten, toernooi, etc., mits georganiseerd door of t.b.v. de vereniging, organisatie of sportbond. Evenals tijdens het rechtstreeks gaan van huis naar eerder genoemde activiteit en vice versa, mits de heen- en terugreis geschied binnen een tijdsduur, waarbinnen de afstand redelijkerwijs kan worden afgelegd.

Verzekerde bedragen

Rubriek A €9.075,60 Bij overlijden t.g.v. een ongeval van personen van 16 jaar en ouder
Rubriek B €2.268,90 Idem voor kinderen tot 16 jaar
Rubriek C €45.378,- Bij blijvende invaliditeit t.g.v. een ongeval
Rubriek D €453,80 Voor geneeskundige kosten. Tandheelkundige hulp tot max. €11,35 per element

 

Geneeskundige kosten

  • De verzekering voor Rubriek D geldt alleen voor zover de verzekerde niet of niet voldoende elders is verzekerd, respectievelijk indien op grond van enige wet of een elders lopende voorziening de geldende schade niet of niet geheel wordt vergoed.
  • Vergoedingen van kosten voor geneeskundige of tandheelkundige behandeling vindt plaats na indiening van gespecificeerde originele rekeningen of kwitanties en voor zover deze kosten zijn gemaakt binnen 2 jaar gerekend vanaf de dag dat het ongeval plaatsvond.
  • Als een tandheelkundige behandeling niet binnen 2 jaar mogelijk is, dan dient de tandarts een gespecificeerde rekening te maken zoals de tandarts zou hebben gedaan indien de behandeling direct had kunnen geschieden.
  • Kosten voor fysiotherapeutische behandeling worden vergoed met een maximum van 10 behandelingen per persoon per geval.

 

Schadeformulieren zijn op te vragen bij het Secretariaat